Principprogram – Sundhed

I Venstres Ungdom mener vi, at individet skal være i fokus, og at patienten kommer i første række. Derfor skal det danske sundhedssystem i langt højere grad udliciteres, og pengene skal følge patienten. Dermed skal det frie sygehusvalg være muligt fra dag 1, for at sikre en hurtigt og effektiv behandling samt for at nedbringe ventelisterne. Der er intet selvstændigt argument for, at en behandling bør foregå i det offentlige, og det følger af vores ønske om at sætte patienten i centrum, at intet hensyn går forud for behandlingens kvalitet, pris og tilgængelighed.

Dette bidrager til en naturligt øget konkurrence i sundhedssystemet, med øget kvalitet og lavere omkostninger til følge. Symbolsk brugerbetaling skal ligeledes i langt højere grad være en del af vores almene sundhedssystem således, at den enorme forskel, der er mellem psykiatrien, den almene lægepraksis og eksempelvis tandlæger, kan udlignes med disse indtægter.

Der er akut behov for en afbureaukratisering i sundhedsvæsnet, hvilket skal være en følge af klarere, men færre, dokumentationskrav til hospitalerne og deres medarbejdere således, at mere tid bruges på patienterne og mindre på unødigt papirarbejde.

Venstres Ungdom mener derudover, at der skal være øget prioritering i sundhedsvæsenet. For at holde udgifterne i sundhedsvæsenet nede, er man nødt til i højere grad at træffe nøgterne og nødvendige beslutninger, frem for blot altid at vælge den nyeste og dyreste behandling trods en relativt lille forskel.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

• Det danske sundhedsvæsen skal forbedres.
• Pengene skal følge patienten.
• Ejerskabet af hospitalerne skal flyttes væk fra det offentlige.
• Konkurrence på sundhedsområdet vil gavne både patienter og skatteydere.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!