Principprogram – Udenrigspolitik

Dansk udenrigspolitik bør bindes op på to centrale mål: at skabe mest mulig frihed for flest mulig mennesker verden over, og at sikre dansk sikkerhed og fred. Derfor er det afgørende, at Danmark i en global verden engagerer sig i kampen mod såvel mellemøstlige slyngelstater som aggressioner fra totalitære regimer. NATO-alliancen er central i den danske sikkerhedspolitik, og vi er både afhængige af og forpligtede på at leve op til vores forsvarspolitiske musketéred.

Vores egen sikkerhedspolitik er dog ikke dækkende for vores udenrigspolitiske ambitioner. Vi skal bekæmpe folkedrab og undertrykkelse og bruge såvel diplomatiske som militære virkemidler til at

beskytte individers rettigheder. Diktaturstaters suverænitet kan aldrig være vigtigere end befolkningsgruppers ret til beskyttelse. Som liberale er det væsentligste instrument til at sikre fred og global velstand frihandel. Som konsekvens heraf ønsker vi, at alle handelsbarrierer mellem lande nedbrydes, og at der indgås forpligtende internationale aftaler til afvikling af såvel toldmure som subsidier. Desuden vil en sådan frihandel løfte den tredje verden ud af fattigdom, hvorfor vi ønsker at afskaffe den ineffektive og dyre udviklingsbistand.

Det er grundlæggende nødvendigt for et lille land som Danmark, at vi tager vores internationale forpligtelser og forhold alvorligt. Derfor skal vi bevare et tæt forhold til vores allierede, og fokusere vores udenrigspolitiske ressourcer der, hvor Danmark har væsentlige økonomiske eller politiske interesser – herunder en fortsat sikring af de danske områder i Arktis.

Venstres Ungdom ønsker med ovennævnte udenrigspolitiske principper at sikre:

• En stadig mere fri og rig verden.
• En handelspolitik som er liberal og bygget op om fremme af frihandel.
• En sikkerhedspolitik som er konstruktiv og fredsskabende.
• Et reformeret FN på det sikkerhedspolitiske område.
• En bistandspolitik, som stiller stadig større krav til det enkelte modtagerland.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!