Principprogram – Udlændinge og integration

Venstres Ungdom mener, at Danmark er forpligtet til at påtage sig sin del af det internationale ansvar, der følger af globale flygtningestrømme. Dette skal dog foregå med respekt for, at det danske samfund i sin grundform skal kunne overleve, og at vores demokratiske værdier ikke må komme under pres som følge af dette ansvar. Vi ønsker derfor at hjælpe, der hvor pengene strækker længst. Så mange flygtninge som muligt skal hjælpes i nærområderne således, at flest muligt hjælpes i vante rammer og med minimal belastning af det danske samfund.

Som udgangspunkt skal flygtninge hjemsendes til deres oprindelige land fra det øjeblik, at dette bliver fredeligt igen. De flygtninge, som kommer til Danmark, skal dog i den mellemliggende periode integreres i det danske samfund således, at de får mulighed for arbejde, uddannelse mm. Dette skal sikre, at flygtningene ikke bliver en større udgift end nødvendigt og måske endda en gevinst for det danske samfund. I forbindelse med hjemsendelser skal der tages højde for enkelttilfælde, hvor personer kan vurderes til at have et særligt stærkt tilhørsforhold til Danmark. En sådan tilgang kræver desuden, at flygtninge under deres ophold behandles anstændigt

og herunder sikres retten til en hurtig behandling af deres asylansøgning.

Som udgangspunkt anser vi integrationsindsatsen som værende et kommunalt anliggende, der dog kan tilføres midler fra staten. Vi ønsker nemlig en lokal forankring for integrationen, da vi tror, at det er den hurtigste vej til at kunne identificere sig med danske værdier og det danske demokrati.

Venstres Ungdom anerkender behovet for internationale aftaler på flygtninge- og asylområdet, men Danmark bør dog ikke påtage sig et ansvar, der går udover disse internationale aftaler, men skal overholde aftalerne i den snævrest mulige forstand med det formål at minimere antallet af flygtninge og dermed udgiften for den danske stat.

Vi ønsker en stærk ydre grænse for EU, for at lukke muligheden for at drive menneskesmugling og desuden sikre, at illegale immigranter ikke kan krydse Europas grænser.

Venstres Ungdom mener, at udlændinge skal være velkomne, såfremt disse er selvforsørgende fra dag et, har sundheds- og arbejdsløshedsforsikring, og udviser respekt for vores grundlæggende demokratiske friheds- og menneskerettigheder.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

• Hjælp i nærområderne er den bedste form for støtte.
• Flygtninge, der opholder sig i Danmark, skal behandles med respekt og deltage aktivt i deres egen hverdag.
• Integrationen i det danske samfund skal basere sig på danskundervisning kombineret med indslusning på arbejdsmarkedet.
• Danmark skal tillade fri indvandring, såfremt den enkelte er i stand til at forsørge sig selv.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!