Resolutioner – EU

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne.

Ingen EU-mindsteløn på det danske arbejdsmarked
Den danske model støttes af Venstres Ungdom, og derfor forkaster vi enhver tanke om indførelsen af en EU-bestemt mindsteløn på det danske arbejdsmarked. Dette ville underminere flexicurity-modellen og fjerne grundstenen bag det, som gør arbejdsmarkedet velfungerende herhjemme kontra andre lande, hvor mindsteløn skaber stagnation i lønudviklingen, strejker og kaotiske statsfinanser.

Nej tak til rejsecirkus i EU
I dag bruger EU alt for mange penge på at rejse mellem Bruxelles og Strasbourg. Det kan ikke være rigtigt, både fra et økonomisk eller miljømæssigt synspunkt, at EU skal være et rejsecirkus der flytter sig mellem de to byer. Vi i VU går ind for, at det skal være muligt at lave mindre justeringer i EU-traktaten, således at EU kan effektiviseres, spare penge og spare miljøet for unødvendig lastbiltrafik.

Selvforsynende Europa – Uden Rusland og Kina
Vi kan i EU hverken sikkerhedspolitisk eller energipolitisk klare at være afhængige af autoritære magter som Rusland, Kina og Saudi-Arabien. Derfor er det yderst nødvendigt at den Europæiske Union inden 2035 er fuldt ud i stand til at forsyne sig selv rent energimæssigt, og deri indgår det med selvfølge af den russiske North Steam 2 skal afmonteres med al hast. Europa skal være selvforsynende – specielt energimæssigt, hvor et paneuropæiske atomkraftprogram kunne være en aldeles god idé.

EU skal værne om friheden
En stor del af dansk lovgivning tager sig afsæt i EU-lovgivningen. Desværre har danske politikere gentagne gange, gennem national lovgivning og administration, ofte overimplementeret EU-lovgivningen og dermed gået længere end EU-lovgivningen kræver det. Denne EU bygger på klare principper om frihed og liberale værdier. Desværre har nogle medlemslande vendt friheden ryggen, uden det har haft en konsekvens. EU skal slå hårdere ned på medlemslande, som ikke følger grundlæggende frihedsprincipper. Derfor mener Venstres Ungdom at EU skal værne om friheden ved at modkæmpe de medlemslande, som har vendt den ryggen.

Hallo, willst du nicht mein Ferienhaus an der Nordsee kaufen?
– Ich würde gerne, aber ich kann nicht wegen des großen hässlichen dänischen Staates
Danskere kan frit købe sommerresidens i Manchester, Madeira eller München, men kan ikke frit sælge deres sommerhus til andre borgere inden- eller udenfor EU. Det er en fadæse eftersom det hindrer vores muligheder for et frit marked og i særdeleshed når vi gnidningsfrit kan købe sommerhus i andre lande. Vil udlændinge købe sommerhus i Danmark, så skal de godkendes, hvilket blot er over regulering og definitionen på et unødigt regeltyranni.

Opret et fælles europæisk pantsystem
Venstres Ungdom mener, at EU skal oprette et fælles pantsystem der vil gøre det muligt at købe sine dåser og flasker i et EU-land og så pante det i et andet. Dette vil ikke bare gavne miljøet men også være til fordel for borgernes mobilitet.

VU støtter det skotske folks rettighed til løsrivelse fra Det Forenede Kongerige.
Skotland stemte overvejende for et remain under Brexit-afstemningen. Uafhængighedsdiskussionen er igen blevet relevant efter udsigten til et muligt no-deal Brexit. Det skotske tilhørsforhold til EU er derfor stærkere end det overvejende engelske flertal, som var skyld i udfaldet af folkeafstemningen i 2016. Venstres Ungdom er et liberalt ungdomsparti og derfor bakker vi til enhver tid op om et folkeslags ret til at bestemme over egen skæbne.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!