Resolutioner – Skat og finans

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne.

Afskaf arbejdsmarkedsbidraget
I Danmark har vi en særlig skat, der straffer folk, der går på arbejde, og favoriserer folk på offentlig forsørgelse – nemlig arbejdsmarkedsbidraget. Vi tager mere end 8% ekstra af folks indkomst, blot fordi de vælger at gå på arbejde til gavn for det danske samfund. Arbejdsmarkedsbidraget er altså en skat, vi udelukkende pålægger den arbejdende del af befolkningen, som folk på offentlige ydelser er fritaget fra. Desuden er arbejdsmarkedsbidraget en bruttoskat, der således ikke påvirkes af fribeløb eller fradrag. I Venstres Ungdom mener vi, at individet selv skal have lov at høste frugten af deres hårde arbejde, og at der desuden altid skal være et stærkt incitament til at tage et arbejde. Derfor mener vi, at arbejdsmarkedsbidraget skal afskaffes omgående. Vi skal ikke straffe folk for at gå på arbejde.

Afskaf selskabsskatten
Selskabsskatten er en væksthæmmende skat, der rammer både jobskabelsen, virksomhedernes indtjening og arbejdernes lønninger. Selskabsskatten er blandt de mest væksthæmmende skatter, da den beskatter veldrevne virksomheder. Desuden er selskabsskatten en væsentlig brik i skattekonkurrencen mellem lande, da virksomheder ønsker at placere sig – og dermed trække massevis af arbejdspladser med sig – i de lande, hvor de bliver flået mindst muligt af statskassen. Den danske selskabsskat betyder ikke blot, at udenlandske virksomheder afskrækkes fra at placere sig i Danmark, men også at danske virksomheder flytter til udlandet til væsentlige tab for dansk økonomi. I 2019 estimerede Skatteministeriet at en afskaffelse af selskabsskatten vil medføre en BNP-forøgelse på ca. 60 mia. kr. som følge af en beskæftigelsesfremgang på 5.700 personer. VU mener derfor at selskabsskatten skal afskaffes, til fordel for væksten og velstanden!

Afskaf skat på aktieavance og udbytte
Hvis man ikke ønsker at arbejde sig selv ihjel for at øge sin formue, så kan man investere sine penge. Vælger man i dag at investere sin formue, kommer staten og straffer dig med 27% beskatning af de første 55.300 Kr. i avance og derefter øges satsen til 42%. Derudover betaler du også skat af det udbytte du får udbetalt. Det er dybt usmageligt at skattesystemet i dag bekæmper investeringslysten i samfundet og almindelige menneskers muligheder for at øge deres formue passivt. Den høje aktieavancebeskatning ødelægger dertil mindre virksomheders muligheder for at rejse kapital gennem en børsnotering. Fra 2018 til 2019 havde Danmark 18 mikrobørsnoteringer. Til sammenligning havde Sverige i samme periode 81 mikrobørsnoteringer.I Venstres Ungdom mener vi at aktieavancebeskatningen skal afskaffes, til gavn for borgere, og erhvervslivet gennem en forøget investeringslyst!

Afskaf tvangsarv
Når man dør, har mange lavet et testamente over sin arv, men dette gælder ikke hele arven. På grund af tvangsarven kan man ikke råde over en fjerdedel af sin arv. Den skal deles mellem ægtefælle og livsarvinger. Det kan ikke være rigtigt, at staten skal diktere over din arv. Afskaf tvangsarven, og efterkom den afdødes vilje.

Skal dine hårdt tjente penge tages fra dig?
Topskat er en del af det danske indkomstskattesystem Det er en skat på 15 %, som betales af indkomst der overstiger 544.800 kr. pr år det vil konkret sige at hvis du arbejder hårdere og overstiger 544.800 kroner om året, skal du betale 15% ekstra.
I Venstres Ungdom mener vi, at det er et umotiverede princip, og skubber befolkningen væk fra højere uddannelser, da de ikke kan se en pointe i det, da pengene alligevel bliver “taget fra dig”.

Fjern sundhedsregulerende adfærdsafgifter
Hvordan man ønsker at behandle sin egen krop, bør være en privat sag, der ikke vedkommer andre. Derfor er det forkert, når staten gennem sundhedsregulerende adfærdssafgifter forsøger at regulere, hvor sunde folk skal være. Det er den rene cirkelslutning at påstå, at staten skulle have ret til at regulere borgernes sundhed, fordi de også dækker udgifterne til eventuelle livsstilssygdomme heraf. Hold staten ude af borgernes slikskål og cigaretpakker, og lad dem istedet tage ansvar for egen krop og sundhed.

Opret en borgerforslagsafdeling i SKAT
I 2003 oprettede daværende skatteminister, Svend Erik Hovmand (V), et sekretariat i Skatteministeriet, som fik til opgave at rydde op i ”regelbøvlet”. På knap et år modtog denne 700 forslag til forenklinger, hvilket led til 84 konkrete forsimplinger på skatteområdet. I Venstres Ungdom værner vi om virksomhederne, og vil altid advokere for gunstige forhold for erhvervslivet. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi skal genoprette et sådant råd, således virksomheder og privatpersoner kan stille forslag til forsimplinger af vore alles skattesystem.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!