Resolutioner – Udenrigs og forsvarspolitik

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne.

Åben op for øst i NATO
Lige nu er NATO en lukket klub for europæiske lande, samt Canada og USA. Selvom vi arbejder tæt sammen med lande som New Zealand, Australien, Syd Korea og Japan, er de udelukket fra vores alliance. Da truslen fra Kina er voksende, vil det kun styrke NATO’s globale position, hvis disse lande i Stillehavet kunne indlemmes i NATO. Derfor mener VU at man skal afskaffe NATO’s artikel 6 og 10, som gør at ikke-europæiske lande ikke kan indlemmes i NATO. Vi har brug for vores venner på den anden side af kloden i det kommende århundrede – Kinas århundrede.

Danmark skal ud af Iran-aftalen
Iran er en slyngelstat, som gang på gang har været en utroværdig magt i Mellemøsten. Da Iran-aftalen blev skrevet under i sin tid, var det gjort med den forventning, at Iran droppede deres atomudvikling, hvorimod Vesten ville stoppe med at sanktionere imod landet. Iran har ikke levet op til deres del af aften, og dermed må vi, i vesten og særligt Europa, starte på sanktionerne mod landet igen. Iran er desuden begyndt at kapre vores allieredes skibe. Den opførsel kan ikke tolereres i det internationale samfund. Danmark skal derfor anbefale EU, at vi sammen forlader Iran-aftalen!

Arktis i fokus!
 løbet af de sidste år er Arktis begyndt at spille en større og større rolle. Klimaforandringerne og den svindende polaris har afgørende betydning for det arktiske område, hvad der før var is vil i fremtiden blive til et nyt farvand. Danmark og rigsfællesskabet besidder kæmpemæssige arealer deroppe, det gør russerne uheldigvis også. Desværre er vores forsvar i sin nuværende form bare ikke i stand til overhovedet at kunne overvåge området. I Arktis sejler Danmark lige nu i en tømmerflådetømmerflåde, i mens at hajerne kredser om os, de kan lugte blod. Hvis vi ikke har lyst til at blive misbrugt af stormagterne, så er vi simpelthen nødt til at være bedre oprustet. Venstres Ungdom mener derfor at der skal bruges markant flere penge på det danske forsvar, hvoraf der heftigt skal investeres i midler til brug i Arktis.

Koordineret udvisning af russiske diplomater
Russisk aggression på Krim og i Østukraine samt den politisk motiverede eliminering af politiske modstandere i Europa har medført, at et antal EU-lande har valgt at udvise russiske diplomater. Det er vigtigt at sende et signal til den russiske centralregering om, at en aggressiv udenrigspolitik, der truer Europa geopolitisk, vil blive sanktioneret. Udvisning af russiske diplomater er et essentielt middel til at sende netop dette budskab til russerne. Venstres Ungdom mener derfor, at Danmark burde tilslutte sig en koordineret udvisningsindsats af russiske diplomater på EU-niveau i tilfælde af flere fjendtlige tiltag fra den russiske regerings side.

Lad alle medlemmer af forsvaret blive hvad de vil efter deres tjeneste
Efter man har været ansat i forsvaret, bør man have hjælp af staten til at få en videre karriere uden for militæret. Dette kaldes Civil Uddannelse (CU). Såfremt vi kommer til at bruge 2% af vores BNP på forsvaret, vil dette være et område, som vi i Venstres Ungdom ønsker at prioritere.

Mere materiel til forsvaret
Vi så det med f-35 flyene og de nye kampvogne – der bliver købt for lidt materiel til forsvaret. Foruden de 2% af BNP vi i Venstres Ungdom ønsker at bruge på forsvaret, ønsker vi at 40% af de penge bliver brugt på nyt materiel. Over en årrække kan denne andel falde til 20%. Med de penge ville vi kunne sikre, at der er nok kampvogne, fly, mm. til at Danmark ville kunne forsvare sig selv i 30 dage, indtil NATO potentielt ville kunne komme og hjælpe.

Asyl til demokratiske dissidenter
Det sidste årti har vi set en træls tendens: drømme om folkestyre der bliver knust verden over. De folk der kæmper for demokratiet i deres hjemland sætter meget på spil, deres familie, deres ry, ja selv deres eget liv. Moderne overvågningsmetoder gør det endda endnu nemmere for autoritære regimer verden over at slå ned på utilfredsheden. Om så det er i Hong Kong, Hviderusland eller Syrien, så ser vi gang på gang håbet blive kvalt. Skal vi, i lille Danmark, kunne gøre en forskel i den store verden, for at sprede demokratiet, bør vi forsøge at beskytte dem, som vover halsen for friheden. Derfor mener Venstres Ungdom at Danmark, bør give nemmere adgang til opholdstilladelse for demokratiske dissidenter.

Konventionerne er til for vores skyld!
De internationale konventioner omtales tit i dansk politik, desværre er det næsten altid i en negativ tone. Der snakkes hovedsageligt om hvad de forhindrer os i at gøre. Konventionerne er til for at sikre rettigheder for både menneske og stat. De er til for at vi kan straffe dem som overtræder den røde linje.  En verden der i opgør med traktater og konventioner er en hvor slynglerne trives. Et stærkt internationalt samarbejde mellem demokratiske lande er nødvendigt hvis vi skal skabe en bedre verden – konventionerne er et produkt af sådan et samarbejde. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi i Danmark skal værne op om de internationale konventioner.

Flere kolde hænder i omverdenen
Den danske udenrigstjeneste er et vigtigt bindeled mellem Danmark og omverdenen, og har i dag en masse forskellige opgaver, såsom at hjælpe danskere i udlandet eller at udføre dansk udenrigspolitik i det givne land. Heraf afhænger særligt danske virksomheder meget af udenrigspolitik, hvis de ønsker at føre forretning i udlandet. Desværre er den danske udenrigstjeneste både underbemandet og underfinansieret. Dette har den trælse effekt, at Danmark ikke er repræsenteret i visse områder i verdenen – dette er især særligt problematisk, når vi har udviklingsprojekter i gang i landet. Skal Danmark kunne gøre en forskel i verdenen, samt i højere grad hjælpe danske borgere og virksomheder i udlandet, så skal der investeres yderligere i den danske udenrigstjeneste.

Send pandaerne tilbage til Kina
Kina er ikke et land. Danmark og danskerne skal tilpasse deres opførsel for at tilfredsstille. Kina er en ussel diktaturstat, der undertrykker befolkningen, ikke anerkender internationale spilleregler og, hvor menneskerettighederne er ikke eksisterende. Danmark har allerede gjort alt for meget for at opfylde kinesernes dagsorden, og det er på tide at vi siger stop. Det første skridt i den rigtige retning er at sende pandaerne i Københavns Zoo tilbage til Kina. Udover det store politiske offer, så har pandaerne kostet de danske skatteydere op mod 260 millioner kr.. Penge der kunne være brugt på noget mere fornuftigt. Derfor mener Venstres Ungdom at Danmark skal sige stop over for Kina, og at vi skal sende pandaerne tilbage.

Venstres Ungdom opfordrer Færøerne til at afholde folkeafstemning om indførelse af fri abort
Da Danmark fik fri abort i 1973, gjorde Færøerne det ikke. Det kan ikke være rigtigt, at man forskelsbehandler kvinder i Rigsfællesskabet omkring en så afgørende rettighed som fri abort. Som danskere kan vi selvfølgelig ikke tvinge færingerne til at indføre det, ej heller lovmæssigt – men som liberalt ungdomsparti bør vi opfordre til en afstemning.

Venstres Ungdom støtter op om kurdernes ret til selvbestemmelse
Kurderne er et folk uden et land. I hele dette folkeslags levetid har de været undertrykt af tyrkere, irakere, iranere og andre stater i Mellemøsten. Under kampen mod IS var kurderne USA’s vigtigste allierede, og 11.000 kurdere måtte lade livet. Gevinsten for denne indsats har ikke været andet end svigt og falske forhåbninger. I oktober 2019 blev kurderne i det nordlige Syrien stukket i ryggen af USA og overladt til det tyrkiske styre, som længe har undertrykt dem. Kurdistan er en drøm for et folk, der længe har været kuet, og de har ret til selvbestemmelse. Venstres Ungdom støtter derfor op om kurdernes ret til at bestemme over deres egen fremtid, og VU støtter deres forsøg på at forsvare sig selv.

VU støtter et frit Hong Kong og et frit Tibet
Diktaturstaten Kina’s greb om Hong Kong og Tibet, og andre asiatiske stater, er forrykt, og enhver demokratisk stat bør tage afstand til det – om det handler om et kort i ZOO eller menneskerettigheder i Hong Kong. Vi skal altid sætte menneskerettigheder over frihandel

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!