Resolutioner – Udlændinge og integration

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne.

Ansæt flygtninge på indslusningsløn
I dag er det danske arbejdsmarked udfordret af den høje danske mindsteløn på lige over 100 kroner. Udfordringen ligger i, at det danske arbejdsmarked også består af personer, som ikke er i stand til at producere for, hvad den danske mindsteløn er på. Derfor skal det være muligt for de danske virksomheder at ansætte medarbejdere på en såkaldt indslusningsløn, hvor virksomheden kan ansætte medarbejdere til en startløn på eksempelvis 70 kroner for så at lade dem stige løbende i løn. Forslaget vil særligt være en integrationskatalysator til det danske arbejdsmarked, fordi flygtninge vil få kontakt til arbejdsmarkedet gennem den lavere startløn, mens de er i Danmark.

Bekæmp negativ social kontrol
I dag ses der flere eksempler på, at der udøves negativ social kontrol. Dette udfolder sig i styringer, kontrol eller på anden måde at sanktionere således, at adfærd og generel frihed hæmmes. Konkret kan det betyde, at mennesker blive hindret i, at gå til bestemte fritidsaktiviteter, have bestemte venner, gifte sig med eller have en bestemt partner osv.
Fra en undersøgelse tilbage i 2017, er det blevet bevist, at 12% af unge kvinder med ikke-vestlig baggrund på mellem 15 og 17 ikke må have venner af modsatte køn, og hele 13% ved faktisk ikke om de må. 25% – altså en fjerdedel – af minoritetsetniske kvinder og 28% af minoritetsetniske mænd i alderen 18-29 år oplever, at hensynet til familiens ære betyder ”alt for meget” for, hvad de må i deres hverdag. Dette er bekymrende.
Venstres Ungdom mener derfor, at negativ social kontrol skal bekæmpes! Konkret skal en tværsektoriel taskforce mellem de sociale myndigheder og politiet stables på benene. Denne skal bekæmpe negativ social kontrol, i videst muligt omfang.

Så mange statsborgerskaber som hjertet kan begære
Det blev i 2015 muligt at have dobbelt statsborgerskab i Danmark. Det betyder i praksis, at hvis man som udlænding kommer til Danmark, så kan man vælge at beholde sit gamle statsborgerskab.
Men selvfølgelig skal der ikke være en begrænsning på, hvor mange statsborgerskaber man kan have, hvorfor at begrænsningen på maximalt et statsborgerskab ud over det danske bør ophæves.

Danmark skal ikke involveres i endnu en afghanistankrig
Den seneste periode i Afghanistan har været præget af en bekymrende fremmarch fra Taliban, der har fundet fodfæste efter ellers at være blevet slået markant tilbage. Det er selvfølgelig dybt bekymrende for afghanske borgere, men det må ikke blive en løftestang til at vi skal geninvestere i at sende soldater til Afghanistan. Venstres Ungdom mener, at vi må finde andre måder at støtte afghanerne på, der ikke indebærer at vi sender danske borgere tilbage i en farlig krigszone.

En human opdeling af personer på udrejsecentre
Venstres Ungdom ønsker en mere human opdeling af personer på Danmarks udrejsecentre. Det betyder, at Venstres Ungdom ønsker en oprettelse af et udrejsecenter for udviste kriminelle, personer på tålt ophold og fremmedkrigere, da dette er det mest humane at gøre.
Venstres Ungdom ønsker en adskillelse af beboerne på det nuværende udrejsecenter Kærshovedgård, fordi der er INGEN, som er tjent med at skulle gå op og ned af fremmedkrigere og voldtægtsforbrydere. Bestemt heller ikke afviste asylansøgere. Denne opdeling af de danske udrejsecentres beboere kan ses som en forlængelse af den opdeling, der i forvejen er af familier og enkeltpersoner på henholdsvis Sjælsmark og Kærshovedgård. Derudover ønsker Venstres Ungdom et nyt udrejsecenter, der kan sende omverden det signal, at vi i Danmark sanktionerer kriminelle flygtninge og udlændinge.

Fjern menneskesmuglernes levebrød
Det nuværende asylsystem er grundlæggende inhumant og usympatisk. Der er ingen tvivl om, at systemet er med til at skabe en levevej for nogle af verdens mest amoralske mennesker – nemlig menneskesmuglerne. Disse mennesker lever af at sende sårbare mennesker over Middelhavet i små både og faldefærdige joller. Dette bliver vi nødt til at sætte en stopper for.
Derfor ønsker vi i Venstres Ungdom at fjerne muligheden for at søge spontant asyl i Europa og til gengæld oprette asylansøgningslejre i nærområderne, hvor flygtninge kan søge asyl. Disse asylansøgningslejre kan oprettes af EU, gennem handelsaftaler med de pågældende lande, der vil blive berørt af asylansøgningslejrene. Dette nye og humane flygtningesystem skal sikre, at ingen flygtninge sætter deres liv på spil over Middelhavet og menneskesmuglernes levebrød fjernes.
Derudover skal der slås hårdt ned på de flygtninge og migranter, der ønsker at tage til EU uden om dette nye humane flygtningesystem, da systemets legitimitet er helt afgørende.

Ja tak til kvoteflygtninge i Danmark
Danmark har siden begyndelsen af 1990’erne taget imod 500 kvoteflygtninge årligt på undtagelse af årene siden 2016, hvor den daværende regering besluttede, at flygtningestrømmen fra 2015 gav for stort et pres, at Danmark ikke kunne tage imod verdens mest udsatte flygtninge.Danmark er værdimæssigt og historisk forpligtet til at løfte blikket ud i verden og tage sig af dets mest udsatte bor-gere. Folk der flygter fra krig og ødelæggelse. Familier der er splittet op. Folk, der ikke selv kan magte at flygte op til et mulighedernes, velstandens og frihedens liv i Europa, er dem vi skal hjælpe.I Danmark har vi fået gevaldigt styr på flygtningestrømmen siden krisen i 2015 og derfor mener Venstres Ungdom, at Danmark skal modtage 500 kvoteflygtninge årligt.

Ændr reglerne for repatriering markant
I dag er repatrieringslovgivningen både rettet mod individer, som har haft en vellykket integration, samt de som har haft en mindre vellykket integration. Det er kommet frem, at der har været tilfælde, hvor man har fået penge udbetalt for at repatriere, hvorefter man så efter nogen tid er tilbagevendt til Danmark, men pengene er ikke tilsvarende blevet tilbagebetalt. Alt dette viser, at lovgivningen når det gælder repatriering er alt for bred og uden en reel hensigt.Skal en udlænding have penge – hårdtjente danske skattekroner – til at rejse hjem for, og ovenikøbet penge til den nye start i sit hjemland, skal der være en god grund.

Derfor mener vi i Venstres Ungdom, at det kun er to grupper der skal have mulighed for, at få repatrieringsstøtte.
Den ene er afviste asylansøgere. Disse er blevet vurderet til ikke at have et egentligt asylmotiv og skal derfor sendes tilbage. Derfor er der god ræson i, at have repatrieringsordningen, som en del af de øvrige motivationsfremmende foranstaltninger, imens de er på udrejsecentre.

Den anden gruppe er de, som er mere end bemærkelsesværdigt bagud i integrationsprocessen. Disse er de udlændinge, der efter flere år i landet, beviseligt, ikke har taget Danmark til sig. Forstået på den måde, at de ikke har lært sproget, fundet sig et arbejde, mv. Disse gælder også kriminelle. Hellere at de afsoner i deres hjemland, end her.
Endelig – så mener Venstres Ungdom selvfølgelig, at kommer man til Danmark igen, så skal pengene tilbagebetales – uanset omstændighederne.  Man skal have 3 måneders fortrydelsesret, hvorefter man ikke længere kan vende tilbage til Danmark. Vælger man at benytte sig af fortrydelsesretten, så skal pengene tilbagebetales, inden man vender tilbage til Danmark.

Sænk beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft
Ordrebøgerne er fulde og ledigheden er på sit højeste siden finanskrisen. Men det er svært for virksomhederne at finde nye folk at ansætte. Det er derfor forundrende, hvorfor Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF hævede beløbsgrænsen for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark fra en lønindtægt på 375.000 kr. til en lønindtægt på 408.000 kr. samtidig med, at de ændrede ved, at udlændinge ikke kan medregne gratis bil og bolig i deres lønindtægt.En beløbsgrænse på 408.000 kr. er utrolig høj, og det er de færreste stillinger, hvor virksomheden står og mangler kvalificeret arbejdskraft til en løn tæt på topskatten. Derfor gør Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF det næsten umuligt for bl.a. små virksomheder i Danmark at ansætte kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.Derfor foreslår Venstres Ungdom, at beløbsgrænsen sænkes til mellem 250.000 kr. og 300.000 kr. om året, hvilket vil gøre det muligt for små virksomheder i Danmark at ansætte udenlandsk kvalificeret arbejdskraft og undgå overophedning af dansk økonomi.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!