Indfør kortere skoledage!

Vi mener, at landets skoleledere ved mere om god undervisning og skoledrift end Christiansborgs politikere. Forbedring af undervisningen på de enkelte skoler skal være i fokus, ikke længere skoledage for alle. Vi skal løfte niveauet i vores folkeskoler. Men det skal vi gøre med tiltag som mere selvbestemmelse til skolelederne, mere niveaudeling i skolen og en styrkelse af læreruddannelsen – ikke med en håbløs forhøjelse af elevernes timeantal, som ikke forbedrer noget. Vores holdning er klar: Indfør kortere skoledage!

Afskaf topskatten!

Vi mener, at det altid skal kunne betale sig at yde en ekstra indsats. Topskatten hæmmer økonomisk vækst og personlig frihed og handler udelukkende om misundelse. Ikke alene er topskatten urimelig, den er også ulogisk. Ifølge Dansk Industri ville Danmarks BNP stige med 15 mia. kroner hvis vi afskaffede topskatten – ligesom beskæftigelsen ville blive øget med 16.000 fuldtidsbeskæftigede personer. En afskaffelse af topskatten ville resultere i et rigere, friere og mere retfærdigt Danmark. Derfor er beskeden fra os klar: Afskaf topskatten!

Lovliggør aktiv dødshjælp!

Vi mener, at alle har ret til en værdig død – og den mulighed kan aktiv dødshjælp give os. Vi ser desværre i dag talrige hjerteskærende eksempler på mennesker der skal igennem både besværlige udlandsrejser og kriminalisering blot for at få en værdig afsked for sig selv eller et nært familiemedlem. Din ret til dit eget liv er ukrænkelig, det mener vi også retten til en værdig død skal være – ingen skal tvinges til at bruge deres sidste måneder i umenneskelig smerte!

Hvad er VU?

"Venstres Ungdom er Danmarks største og stærkeste ungdomspolitiske forening. Vi kæmper for et bedre og mere liberalt samfund med lavere skat og mere frihed, samtidigt med at vi uddanner vores medlemmer og får venner for livet. Kig forbi til et arrangement og bliv medlem. Det fortryder du aldrig!"
- Chris Preuss, Landsformand for Venstres Ungdom

Bliv aktiv

Bliv aktiv og få en uforpligtende snak med et medlem af Venstres Ungdom som bor nær dig.