CO2e-afgiften skal løfte dansk landbrug ind i en ny grøn æra

Fredag d. 13. oktober 2023 indkaldte daværende økonomiminister og formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, til den grønne trepartsforhandling. Med Regeringen som forhandlingsledere blev landbrugserhvervet og naturfortalere inviteret til en forhandling om løsninger på landbrugets klima- og miljøudfordringer med en CO2e-afgift som hovedemne.

Når ordet ’afgift’ finder vej til trommehinderne på enhver almindelig Venstremand, opstår der hurtigt en skepsis, og det med god grund. Afgifter bruges oftest som et værktøj af grådige socialister, der vil tyvstjæle folkets penge samtidig med, at de manipulerer borgerne til at handle anderledes. Som liberale tror vi nemlig på, at staten skal blande sig udenom individets liv, da det har frihed herover. Men udledning af drivhusgasser er et særligt tilfælde.

Drivhusgasserne absorberer energien jordens infrarøde stråling og sender den tilbage mod jorden, hvilket resulterer i højere temperaturen på Jorden og i atmosfæren. Det resulterer bl.a. i et stigende havniveau og en større frekvens af ekstreme vejrfænomener, som derved frarøver andre individers frihed.

Med økonomiske fagtermer kan CO2e-udledning beskrives som en negativ eksternalitet. Derfor vil en ensartet CO2e-afgift være et liberalt værktøj til at reducere udledningen af drivhusgasser.

CO2e-afgiften er det økonomisk mest effektive virkemiddel til at reducere udledning af drivhusgasser. Det er fastslået gang på gang af forskellige organisationer og tænketanke herunder CEPOS, Det Økonomiske Råd, Kraka og Klimarådet. Derfor har Venstres Ungdom støttet op om forslaget fra dag et.

Venstres Ungdoms landskonference i 2020 stod i klimaets tegn. Efter oplæg fra analysechef Otto Brøns-Petersen stod det klart for hele Venstres Ungdom, at en CO2e-afgift skulle opfattes som en brugerbetaling for udledning af drivhusgasser. Det var og er den mest direkte måde at sikre det liberale princip om, at forureneren betaler.

Dette præsenterede VU for Venstre og fem måneder senere præsenterede Venstre, sammen med Radikale, et forslag om at indføre en ensartet CO2e-afgift. Jakob Ellemann ramte hovedet på sømmet, da han sagde: ”En ensartet CO2-afgift er det skarpeste klimaredskab i skuffen, og det håber og tror jeg også på, at Dan Jørgensen og regeringen er med på. For ellers beslutter man jo, at den grønne omstilling skal være unødvendig dyr.”

Til trods for modstand til forslaget i starten er der nu kommet en bred enighed om, at der skal indføres en CO2e-afgift, også på landbruget. Selv i Regeringsgrundlaget står der beskrevet, at der skal en klimaafgift på landbruget. Landbruget står for omtrent en tredjedel af CO2e-udledningen. Der udledes store mængder CO2, men de store syndere er metan, der er over 20 gange værre end CO2 og kommer fra bøvsende køer, samt lattergas, der er ca. 300 gange værre end CO2 og kommer fra ’dampende’ gødning på marken.

For at finde en model til en CO2e-afgift på landbruget kom Svarer-Kommissionen onsdag d. 21. februar med tre modeller på hhv. 750 kr., 375 kr. og 125 kr. per ton CO2e. Ifølge Venstres Ungdom er der selvfølgelig kun et rigtigt svar på dette. Sammen med LAU, KU, RU, SFU og ÅU offentliggjorde vi samme dag et åbent brev, hvor vi opfordrer til en ensartet CO2e-afgift på alle erhverv på mindst 750 kr. per ton CO2e senest i 2025 og stigende frem mod 2030.

I Venstres Ungdom har vi tilliden til, at landbruget vil kunne tage ansvaret på sig og levere de rigtige løsninger, for det er vigtigt. Danmark skal være et foregangsland inden for den grønne omstilling. Med en ensartet CO2e-afgift vil vi løfte dansk landbrug ind i en ny grøn æra.

/Rune Møller Christensen, VU’s Klima- og Miljø Ordfører

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!