EU

EU er fredens og frihedens projekt. Bag det EU, som vi kender i dag, ligger tanken om at knytte de europæiske lande tættere sammen gennem frihandel og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft, hvorved fremtidige konflikter og krige undgås. Dette er imidlertid ikke, hvad der kendetegner det europæiske samarbejde i dag. Kontorer og administration i to byer, frihandelstanken under pres gennem massive subsidier til de europæiske landbrug og protektionisme gennem importkvoter og straftold. Protektionismen er til skade for de europæiske forbrugere, til fordel for ineffektive producenter – og i sidste ende er det en hæmsko mod vækst og velstand i EU-landene.

Især EU’s protektionistiske handelspolitik er skadelig. Denne fastholder 3. verdenslande i fattigdom, da de skal konkurrere med lukkede og statsstøttede markeder. EU er med andre ord langt fra de frihandelstanker, der i sin tid var grundlaget for det europæiske samarbejde.

Et område, hvor tværnationalt samarbejde er velberettiget, er på politi- og retsområdet. I en til stadighed mere globaliseret verden kender kriminalitet ingen grænser, hvorfor det kun er naturligt, at medlemslandene samarbejder mod grænseoverskridende kriminalitet, f.eks. menneskehandel.

Venstres Ungdom mener derimod ikke, at Danmark skal indgå i euroen. Det siger sig selv, at snart 20 lande ikke kan have samme pengepolitik. VU mener derfor ikke, at Danmark skal lade sin økonomiske politik diktere af græske, italienske og spanske politikere.

Demokratiet i Europa skal styrkes og simplificeres. VU ønsker et tokammersystem, hvor EP sammensættes efter befolkningsstørrelse, og hvor hver minister har en stemme i Rådet. Dermed bliver EP befolkningernes og Rådet medlemsstaternes kammer.

VU ønsker parlamentarisme i EU. EP skal vælge Kommissionen, ligesom Folketinget bestemmer, hvem der er i regering i Danmark. Ligeledes skal parlamentsmedlemmer have ret til at stille beslutningsforslag.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:
•    EU bygger på en god idé om fred og frihandel. Dette udgangspunkt skal vi søge tilbage mod.
•    Landbrugs- og industristøtte, importrestriktioner og andre former for protektionisme skal af-skaffes hurtigst muligt.
•    EU skal udelukkende beskæftige sig med grænseoverskridende problemer såsom kriminalitet, handel, demokrati, sikkerhed og miljøspørgsmål.
•    Det danske forsvarsforbehold og forbeholdene på politik- og retsområdet skal afskaffes.
•    Danmark skal holde sig uden for eurosamarbejdet, da den danske pengepolitik ikke skal dikteres af lande som Grækenland, Spanien og Italien.
•    EU’s demokrati skal styrkes.
•    EU skal være åben for alle europæiske lande.

VU’s principprogram om EU

EU-resolutioner – En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!