Retspolitik

Kriminalitet er undergravende for ethvert samfund. Derfor skal der sættes hårdt ind for at begrænse den. Politi, rets- og fængselsvæsnet skal tildeles de nødvendige ressourcer til at kunne bekæmpe kriminaliteten effektivt. Ligeledes skal den forebyggende indsats være omfattende, så mange mennesker, der ellers ville have påbegyndt en kriminel løbebane, bliver lovlydige borgere.

I Venstres Ungdom er vi ikke i tvivl om, at sociale omstændigheder ofte er medvirkende til, at folk bliver kriminelle. Ikke desto mindre tager vi stærkt afstand fra tanken om, at det er lige så synd for gerningsmanden som for ofret. Den fører til en blødsødenhed i retspolitikken, der undergraver befolkningens retsbevidsthed. Endvidere indebærer det en fare for, at kriminaliteten stiger, da straffens største fortjeneste er at afskrække kriminelle fra at begå kriminalitet.

Der skal derfor være konsekvens og kontant afstraffelse i retspolitikken. Det må aldrig kunne betale sig at være kriminel, hvorfor Venstres Ungdom mener, at straffen for visse typer af forbrydelser bør sættes op. Særligt de unge førstegangskriminelle skal lære, at forbrydelse ikke betaler sig. Strafudmålingen skal altid afspejle forbrydelsens karakter. F.eks. bør en kriminel handling med store menneskelige omkostninger, så som voldskriminalitet, straffes hårdere end økonomisk kriminalitet. Venstres Ungdom sætter menneskelige omkostninger højere end samfundets.

Retsvæsenet bør geares til at træffe sine afgørelser hurtigst muligt, så kriminelle ikke skal vente på at kunne afsone deres straf. Det kan ikke være rigtigt, at gerningsmanden skal være på fri fod i månedsvis, inden der fældes dom. Den af domstolen afsagte dom bør ikke kunne nedsættes som følge af f.eks. god opførsel.

Fængslerne bør tildeles ressourcer nok til at kunne håndtere de meget forskellige indsatte bedst muligt. F.eks. skal de svage fanger ikke kunne tyranniseres af de stærke og der må under ingen omstændigheder være mulighed for, at indsatte, som før deres fængselsophold var stoffri, bliver stof misbrugere under afsoning.

Ytringsfriheden er en liberal kærneværdi, og en sådan frihed tåler ikke for mange begrænsninger. I Venstres Ungdom mener vi ikke, at man skal tie såfremt man har stærke holdninger, der er i modstrid med normer eller gældende samfundskultur. Derfor skal Blasfemi- og Racismeparagraffen fjernes, så ytringsfriheden kan blomstre uden unødige undtagelser.

Derfor mener Venstres Ungdom, at:

  • Der skal være konsekvens i retspolitikken.
  • Den forebyggende indsats skal styrkes.
  • Indsatsen over for førstegangskriminelle skal styrkes.
  • Politi, retsvæsnet og fængsler skal tildeles tilstrækkelige ressourcer til at kunne håndtere kriminaliteten effektivt.

VU’s principprogram om retspolitik

Resolutioner indenfor retspolitik –  En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!