Uddannelse

Om VU’s uddannelsespolitik:

Venstres Ungdoms uddannelsespolitik har fleksibilitet, gennemskuelighed, decentralisering og individualitet som nøgleord.

Vi mener, at uddannelse som udgangspunkt skal være offentligt finansieret (pengene følger eleven) med argumentet om lige muligheder for alle. Herefter mener vi, at staten skal bestemme mindst muligt, og det behøver ikke nødvendigvis være det offentlige selv der udfører undervisningen.  Vi har tillid til, at den enkelte skole/institution samt den enkelte elev/studerende ved bedst selv.

Vi tror netop på et uddannelsessystem, der har individet i centrum, hvilket bl.a. betyder, at folkeskolen skal give plads til læring og ageren på forskellige niveauer og måder. Det betyder, at ungdomsuddannelserne skal give plads til valgfrihed og tilpasses udbud og efterspørgsel. Det samme gælder de videregående uddannelser, hvor staten skal give plads til, at institutioner og universiteter i langt højere grad får frie tøjler.

For os er det altafgørende at uddannelsessystemet afspejler de unges forskelligheder. Forældrene skal have et frit skolevalg, hvilket kræver tilgængelighed til informationer om skolens grundlag og metoder. Uddannelsesinstitutionerne skal have frihed til selv at planlægge deres undervisningsforløb. Således tilgodeses den enkelte elev/studerende både fagligt og socialt.

Angående SU mener Venstres Ungdom, at denne skal afskaffes og erstattes af lavtforrentede lån, der er rentefrie under uddannelsesforløbet, og hvor der laves individuelle udbetalingsaftaler med hver enkelt. Denne holdning skal naturligvis ses i lyset af at VU ønsker et samfund hvor det er lettere at spare op, og hvor man selv beholder en langt større del af de penge man tjener.

VU’s principprogram om uddannelse

Uddannelsesresolutioner – En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!