Udlændinge- og Integration

VU går ind for en fri integration og ser mulighederne i et multietnisk samfund. Personer, der er i stand til at forsørge sig selv – og deres eventuelle familier – skal ikke være bundet af landegrænser. Det er vigtigt, at vi fokuserer på de fordele, som udlændinge kan bidrage med til det danske samfund. Udlændinge skal kunne opnå dansk statsborgerskab, og de skal behandles på lige fod med andre danske statsborgere.

Udlændinge, der opnår dansk statsborgerskab, skal ikke pålægges yderligere restriktioner ved eksempel ved familiesammenføring, hvis blot vedkommende kan forsørge sig selv og sin familie. VU mener, at vi skal sikre integrationen ved, at vi stiller krav til såvel flygtninge og indvandrere. Det skal ikke være muligt for en arbejdsdygtig indvandrer at være på passiv forsørgelse, ligesom det i øvrigt ikke skal være muligt for en etnisk dansker. Greencard- og jobkortordningen skal liberaliseres yderligere, så vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

VU mener, at vi først og fremmest skal forsøge at hjælpe flygtninge i deres nærområde. Der skal hurtigst muligt iværksættes genopbygning af området, så flygtninge kan vende tilbage til deres hjemegn. VU ønsker at hjælpe de reelle flygtninge.

Flygtninge skal sikres en hurtig sagsbehandling af deres opholdssag, og flygtninges mulige opholdsgrundlag skal snarest muligt vurderes, således at flygtninge ved en eventuel udvisning kan udsendes straks. Flygtninge skal have den samme retsstilling som danske statsborgere, og vedkommende skal derfor have mulighed for at anke deres afgørelse.

Flygtninge skal fra første dag deltage aktivt i udformningen af deres hverdag. Der skal iværksættes danskundervisning og andre tiltag såsom kontakt til arbejdsmarkedet, således at flygtninge hurtigst muligt kan blive integreret i samfundet.

VU mener, at 24-årsreglen i forbindelse med familiesammenføring skal afskaffes. Reglen er en umyndiggørelse af individet og dybest set en adfærdsregulerende handling fra statens side. Ægteskabet er en privatsag, og det vedkommer ikke staten. Det er op til det enkelte par at vælge, hvor og hvornår de vil bosætte sig. Det eneste krav er, at de skal kunne forsørge sig selv.

VU’s principprogram om udlændinge og integration

Udlændinge- og integrationsresolutioner – En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!