Arbejdsmarked og erhverv

Arbejdsmarkedet

VU mener grundlæggende, at det skal være op til arbejdsmarkedets parter selv at forhandle løn, arbejdsvilkår osv. Staten skal blande sig så lidt som overhovedet muligt.

VU mener, at hver enkelt arbejdstager skal have lov til selv at vælge hvilken fagforening der bedst taler dennes sag, samt have friheden til helt at fravælge fagforeningernes tilbud og selv forhandle med sin arbejdsgiver. Dette skal både gælde i teori og praksis, og ikke som i dag, hvor arbejdstagere bliver presset til at melde sig ind i bestemte fagforeninger.

Det er vigtigt, at der er uhindret adgang til arbejdsmarkedet, og at staten ikke fjerner incitamentet til at arbejde som det i dag er tilfældet med f.eks. efterløn og statsfinansieret folkepension. I stedet bør man selv spare op til sin pension, og man bør ikke kunne få tildelt ydelser der minder om efterløn, hvis man er fuldt arbejdsdygtig. På denne måde vil man skabe et incitament til at blive længere på arbejdsmarkedet, i stedet for at belønne folk for at trække sig tilbage.

Dette kan selvfølgelig kun lade sig gøre med et sikkerhedsnet til de som er nedslidte og ikke kan holde til at arbejde mere; f.eks. igennem flex-job ordninger og lignende. Det er vigtigt at vi ikke klientgør folk, men i stedet sikrer at de kan have et liv med indhold, og ikke bare må tage til takke med et liv på passiv forsørgelse.

VU mener derfor, at det er vigtigt at give alle de som kan, muligheden for at arbejde; det er både de, og samfundet som helhed, bedst tjent med.

Erhverv

På erhvervsområdet står vi foran nogle store udfordringer de næste år. Dette skyldes i stor udstrækning den stigende globalisering.
Selvom det danske arbejdsmarked egentlig er meget liberalt i forhold til mange andre lande, er vi nødt til at gå forrest med liberaliseringer der gør det nemmere at drive virksomhed i Danmark. F.eks. skal vi begrænse erhvervsreguleringer, så virksomhederne får så frie hænder som muligt, og selskabsskatterne skal sænkes, så vi får nemmere ved at tiltrække udenlandske virksomheder til Danmark.

Dette er dog nødt til at iværksættes sammen med store ændringer i andre lovgivninger, som begrænser vores tiltrækningevne på udenlandsk arbejdskraft; heriblandt vores høje skattetryk, og svære vilkår for folk der ønsker at arbejde og bosætte sig i Danmark.
Kun på denne måde kan vi udvikle Danmark til at være en vindernation.

VU’s principprogram om arbejdsmarked

VU’s principprogram om erhverv

Resolutioner indenfor områderne arbejdsmarked og erhverv – En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!