Social & sundhed

Social

Vi mener som udgangspunkt at mennesker er i stand til at tage vare på sig selv. Derfor mener vi ikke man kan retfærdiggøre et omfordelingssamfund, som omfordeler fra middelklasse til middelklasse. Danmark har i mange år bygget på et system, som groft sagt omfordeler fra de 90% rigeste til de 90% fattigste, det mener vi ikke er fornuftigt, idet mennesker som er fuldt ud i stand til at klare sig selv, gøres afhængig af en velfærdsstat, som træffer valg og prioriteringer på deres vegne. En slankning af velfærdsstaten vil både være til gavn for ressource stærke og svage personer, idet de ressourcestærke får frihed til at styre deres eget liv, samtidig med at der skabes plads til at samfundet kan tage hånd om de mennesker som er ude af stand til at klare sig selv.

Sundhed

VU mener grundlæggende at borgerne selv er ansvarlige for deres sundhed. Det er op til det enkelte individ selv at træffe beslutninger vedrørende deres sundhedstilstand, og som udgangspunkt skal staten undgå reguleringer og forbud på sundhedsområdet.

VU mener at den personlige frihed altid skal gå forud for hensynet til folkesundheden, hvad enten det så handler om retten til at ryge cigaretter, drikke alkohol eller dyrke halsbrækkende ekstremsport. Enhver borger ejer nemlig sin egen krop, og må derfor også have retten til at bestemme hvad hun/han vil gøre ved den.

Alligevel finder VU det fornuftigt at det offentlige sikrer alle borgere et minimumsniveau af sundhedstilbud. Disse sundhedstilbud skal selvfølgelig være af høj international standard, og have den enkelte patient i fokus. At disse tilbud skal betales af det offentlige er dog ikke ensbetydende med at de skal udføres af det offentlige. Historien har nemlig vist at private aktører er både dygtigere og mere effektive til at drive virksomhed end det offentlige.

Kommunal

Venstres Ungdom hylder det kommunale selvstyre, og mener at staten som udgangspunkt skal blande sig ude om kommunale anliggender. Vi mener at en øget konkurrence mellem landets kommuner er sundt, og vil sikre den mest optimale service for borgerne. Samtidig mener vi også at udliciteringer skal fremmes, i alt for mange kommuner hersker fordomme om at de bedste til at dække borgernes behov er kommunerne selv. Meget ofte vil udliciteringer føre til bedre, billigere og et bredere udbud af serviceydelser til gavn for både borgere og kommunekasser.

VU’s principprogram om sundhed

VU’s principprogram om socialpolitik

Resolutioner på social-, sundheds- og kommunalområdet – En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!