Klima & miljø

Klima og miljø

Menneskets eksistens beror på naturen omkring os. Vi har behov for de ressourcer, der findes i naturen, og vi er afhængige af, at vores omgivelser ikke udgør en trussel imod vores liv og helbred. Sådan vil det altid være. Derfor er det vigtigt, at vi beskytter naturen og undgår at opbruge de ressourcer, som også vores efterkommere vil have behov for. At ødelægge naturen for vore egne behovs skyld vil være at krænke fremtidige generationers ret til at leve frit og sundt.

Det liberale udgangspunkt for enhver policy er, at staten skal blande sig så lidt som muligt.
Ligeledes gælder det på klima- og miljøområdet. Derfor er det vores klare holdning, at vi mennesker skal have lov at udnytte miljøet til vores eget bedste, ligesom vi har gjort de sidste mange tusind år. Det er først, når menneskelig aktivitet skader miljøet alvorligt, at vi skal skride til handling og om nødvendigt, igennem politiske tiltag, sikre dets ve og vel.

Det ypperste princip for den politiske handling må og skal være sikringen af ejendomsretten. Hvis forureningen ikke skader andre end forureneren selv, bør ingen politisk indgriben finde sted. Først når forureningen skader andres ejendom eller skader fremtidige generationers mulighed for at få nytte af naturen, skal der skrides ind fra politisk side, men da skal det også ske med hårde konsekvenser.

Internationalt bindende aftaler om reduktion af CO2, og flere cost-benfit analyser skal danne grundlag for fremtidens klima- og miljøpolitik.

VU’s principprogram om miljø

VU’s principprogram om klima

VU’s principprogram om transport

Klima- og miljøresolutioner – En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Transportresolutioner – En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!