Politik

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik

Afskaf arbejdsmarkedsbidraget (2022)Sidste år blev helt almindelige borgere i vort land berøvet for samlet 107 mia. kr. AM-bidrag. Det blev introduceret for at tage hånd om de arbejdsløse, og derfor var det en særskilt skat der nemt kunne fjernes igen, når arbejdsløsheden faldt. I dag skriger virksomhederne på arbejdskraft og ved at afskaffe arbejdsmarkedsbidraget, gør …

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik Læs mere »

Erhvervspolitik

Det skal være nemt at starte virksomhed (2022)For at kunne starte et anpartsselskab skal man i dag kunne hoste op med 40.000 kr. Det er mange penge, og det gør det mere besværligt end nødvendigt for mange danskere, der gerne vil starte deres egen forretning. For hvorfor er det mangel på startkapital, der skal være …

Erhvervspolitik Læs mere »

EU

EU er fredens og frihedens projekt. Bag det EU, som vi kender i dag, ligger tanken om at knytte de europæiske lande tættere sammen gennem frihandel og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft, hvorved fremtidige konflikter og krige undgås. Dette er imidlertid ikke, hvad der kendetegner det europæiske samarbejde i dag. Kontorer og administration i …

EU Læs mere »

EU-politik

Bevar Euroforbeholdet (2022) Vi er Venstres Ungdom og ikke Europæisk Ungdom. Vi er tilhængere af EU, men til en vis grad. Derfor skal vi bevare Euroforbeholdet. Den danske krone er en vigtig del af dansk kultur. At ville værne om kronen er med til at sikre, at vi i Venstres Ungdom sender et klart signal …

EU-politik Læs mere »

Forsvarspolitik

Åben op for øst i NATO (2022) Lige nu er NATO en lukket klub for europæiske lande, samt Canada og USA. Selvom vi arbejder tæt sammen med lande som New Zealand, Australien, Sydkorea og Japan, er de udelukket fra vores alliance. Da truslen fra Kina er voksende, vil det kun styrke NATO’s globale position, hvis …

Forsvarspolitik Læs mere »

IT-politik

Nej tak til international overvågning (2022) FISA 702 er en amerikansk lovgivning, der giver amerikanske efterretningstjenester lov til at kigge såkaldte ‘electronic communication providers’ over skulderen for at se, hvilken persondata, de har liggende. Cloud-leverandører i USA hører til i den kategori. Executive order 12333 »gør det muligt for NSA at få adgang til oplysninger, …

IT-politik Læs mere »

It-politik – Retspolitik

IT-politikDen globale teknologiske udvikling siden 90’erne har sat voldsomt pres på den enkelte borgers retssikkerhed. For liberale er frihed en uindskrænket ret til at gøre, hvad man har lyst til, såvel i samfundet som i den digitale verden inden for lovlighedens grænser. Den digitale tidsalder har bragt nye muligheder med sig, som staten igennem de …

It-politik – Retspolitik Læs mere »

Klima & miljø

Klima og miljø Menneskets eksistens beror på naturen omkring os. Vi har behov for de ressourcer, der findes i naturen, og vi er afhængige af, at vores omgivelser ikke udgør en trussel imod vores liv og helbred. Sådan vil det altid være. Derfor er det vigtigt, at vi beskytter naturen og undgår at opbruge de …

Klima & miljø Læs mere »

Klima- og energipolitik

Lokale klimaløsninger (2022) Der skal være mere lokal forankring på klima-dagsordenen. For at kunne komme  klimakrisen til livs, er det ikke kun store internationale aftaler, som er afgørende. For mens aftalerne laves mellem regeringsledere, skal den eksekveres lokalt. Andelsbevægelsen er liberalt hjerteblod. Det lokale initiativ skal altid honoreres, og det decentrale er også beviseligt mere …

Klima- og energipolitik Læs mere »

Kulturpolitik

Afskaf kunststøtten (2022) Kunststøtten tager 480 mio. kr. fra helt almindelige hårdtarbejdende danskere, og giver dem til en lille elite. Det er ikke statens opgave at omfordele penge fra borgerne til enkelte grupper af kulturlivet der skal være smagsdommere for hvad kunst er. Statens kunststøtte er et misbrug af statens penge, og kan disse kunstnerne …

Kulturpolitik Læs mere »

Ligestillingspolitik

Kvinder er ikke bare små mænd (2022) I VU snakker vi ofte om videnskabelig forskning som et eksempel på ligestilling, fordi videnskaben ikke diskriminerer – dette er dog desværre ikke sandt. Fordi videnskab og dermed forskning har været foretaget af mænd gennem århundreder, diagnosticeres sygdomme på baggrund af hvordan mænd oplever symptomerne. Dette er destruktivt …

Ligestillingspolitik Læs mere »

Miljø- og fødevarepolitik

Genmodificer Danmark (2022)Genmodificerede organismer (GMO) kan bruges til optimering af diverse afgrøder. De kan blive både mere næringsrige og modstandsdygtige overfor fjendtlige organismer, så en mark giver bedre og større høst på trods af formindsket brug af sprøjtemidler. GMO-teknologi i landbruget har derfor potentialet til at skåne klimaet såvel som miljøet. Som landbrugsland bør Danmark …

Miljø- og fødevarepolitik Læs mere »

Øvrig

Venstres Ungdom afviser enhver tanke om SV-regeringssamarbejde (2022) Tilliden i blå blok skal genoprettes, og de fælles fodslag skal findes igen – det er en afgørende forudsætning for, at vi igen kan få en borgerlig-liberal regering efter næste valg. Venstre er af DNA et liberalt parti og den borgerlige lejrs naturlige leder. Danmark har brug …

Øvrig Læs mere »

Principprogram

Til tider kan det være svært at forstå, hvorfor nogle politikere gør, som de gør. Man må kende sit udgangspunkt for at vide, hvordan de grundlæggende principper påvirker den daglige politik. I VU kender vi vores udgangspunkt og går derfor aldrig på kompromis med vore holdninger. For Venstres Ungdom er udgangspunktet liberalismen. Med liberalismen som …

Principprogram Læs mere »

Principprogram – EU

EU er fredens og frihedens projekt. Bag det EU, som vi kender i dag, ligger tanken om at knytte de europæiske lande tættere sammen gennem frihandel og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft, hvorved fremtidige konflikter og krige undgås. I Venstres Ungdom kæmper vi for en styrkelse af netop disse principper frem for et EU, …

Principprogram – EU Læs mere »

Principprogram – Retspolitik

Retspolitisk principprogram Retsstaten er essentiel for et liberalt og demokratisk samfund. Venstres Ungdom ønsker et retsvæsen, der sikrer borgere grundlæggende rettigheder og altid tager udgangspunkt i individets uskyld, indtil det modsatte er bevist. Retsfølelsen er ligeledes afgørende for ethvert moderne retssamfund. Det er centralt, at frie borgere i et samfund ved, at krænkelser af det enkelte …

Principprogram – Retspolitik Læs mere »

Principprogram – Uddannelse

Venstres Ungdom mener grundlæggende, at uddannelsesinstitutioner skal sikres mest mulig frihed. Om det er folkeskolen, ungdomsuddannelserne eller universiteterne, bør institutionerne i videst muligt omfang sikres selvbestemmelse, når det gælder optag, undervisningsmetoder og økonomisk styring med mere. Metodefriheden er hellig, og heraf følger også, at der skal være rig mulighed for niveaudeling. Venstres Ungdom mener dog, …

Principprogram – Uddannelse Læs mere »

Principprogram – Arbejdsmarked

Venstres Ungdom anser det danske arbejdsmarked som relativt velfungerende og effektivt. Arbejdsmarkedet skal fortsat være bygget op omkring arbejdsgivere, lønmodtagere og deres respektive organisationer. Staten skal blande sig uden om forholdene på arbejdsmarkedet og alene sikre den enkeltes frihed og rettigheder. Venstres Ungdom mener, at det er i er den offentlige interesse at hjælpe folk …

Principprogram – Arbejdsmarked Læs mere »

Principprogram – Den offentlige struktur

Det offentlige og det private har forskellige kompetencer, som i for ringe grad udnyttes i Danmark, og dermed skaber vi ikke det optimale resultat for almenvellets bedste. Udlicitering og offentlige udbud bør i langt højere grad anvendes for at introducere konkurrence og dermed sænke udgifterne og øge kvaliteten i den offentlige service. Venstres Ungdom betragter …

Principprogram – Den offentlige struktur Læs mere »

Principprogram – Erhverv

I Venstres Ungdom mener vi, at erhvervspolitik først og fremmest skal handle om at gøre produktion og udvikling så let for virksomhederne som overhovedet muligt. Derfor skal bureaukratiet saneres og kontakten til det offentlige forenkles. Vi afskyer ”pick the winner”-strategien og vil i stedet give alle virksomheder de bedst mulige rammevilkår og betingelser for afsætning. …

Principprogram – Erhverv Læs mere »

Principprogram – Forsvarspolitik

Forudsætningen for en liberal udenrigspolitik er stærke alliancer og et stærkt forsvar. Danmark er afhængig af NATO, og NATO er det primære instrument gennem hvilket, vi kan praktisere vores udenrigspolitiske målsætninger de steder, hvor militær magt er påkrævet. Som et lille land skal vi investere betragtelige ressourcer i forsvaret for at have reel indflydelse, og …

Principprogram – Forsvarspolitik Læs mere »

Principprogram – Udlændinge og integration

Venstres Ungdom mener, at Danmark er forpligtet til at påtage sig sin del af det internationale ansvar, der følger af globale flygtningestrømme. Dette skal dog foregå med respekt for, at det danske samfund i sin grundform skal kunne overleve, og at vores demokratiske værdier ikke må komme under pres som følge af dette ansvar. Vi …

Principprogram – Udlændinge og integration Læs mere »

Religionspolitik

Religion giver ikke carte blanche til at skære i børn (2021) I Danmark er det lovligt at skære i sine drengebørns kønsdele, hvis bare man henviser til en 1000 år gammel bog. Dette er skadeligt for drengebørnene og fritager dem fra selv at tage valget om deres krop og deres religion. I Venstre Ungdom mener …

Religionspolitik Læs mere »

Resolutioner – Arbejdsmarked og erhverv

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Gud skal ikke forstyrre erhvervslivetDen danske lukkelov foreskriver, at butikker med detailsalg ikke må holde åbent på specifikke helligdage dog undtaget butikker med omsætning under 36,3 millioner kroner årligt. I tidernes morgen blev forbuddet mod at drive eksempelvis detailforretning på helligdage lavet på baggrund af, …

Resolutioner – Arbejdsmarked og erhverv Læs mere »

Resolutioner – EU

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Ingen EU-mindsteløn på det danske arbejdsmarkedDen danske model støttes af Venstres Ungdom, og derfor forkaster vi enhver tanke om indførelsen af en EU-bestemt mindsteløn på det danske arbejdsmarked. Dette ville underminere flexicurity-modellen og fjerne grundstenen bag det, som gør arbejdsmarkedet velfungerende herhjemme kontra andre lande, …

Resolutioner – EU Læs mere »

Resolutioner – Kultur, ideologi og religion

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Afskaf borgerforslagSiden den 24. januar har det været muligt at stille og indsende borgerforslag, og opnår man tilslutning fra 50.000 stemmeberettigede danskere tvinges Folketinget til at behandle forslaget. VU mener, at dette er en fordummende og forsimplet tilgang til demokratiet.Vi har et af verdens mest …

Resolutioner – Kultur, ideologi og religion Læs mere »

Resolutioner – Social, sundhed og kommunal

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Snottede næser er ikke vigtigere end knækkede psykerI Venstres Ungdom ønsker vi at gøre op med den nuværende fordeling af brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen. Af diverse historiske årsager er brugerbetalingen koncentreret på utroligt få områder, såsom tandpleje, kiropraktorer og psykologhjælp – alt imens at …

Resolutioner – Social, sundhed og kommunal Læs mere »

Resolutioner – Klima og miljø

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Afskaf EU’s landbrugsstøtte – NUDet er til intet formål at Europa agerer barnepige hverken for dansk landbrug eller de europæiske naboer. De danske landmænd kan godt selv, hvor EU’s støtteordning i højere grad minder om en bjørnetjeneste og en respirator til arbitrære franske bjergbønder. Landbrugsstøtten …

Resolutioner – Klima og miljø Læs mere »

Resolutioner – Udlændinge og integration

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Ansæt flygtninge på indslusningslønI dag er det danske arbejdsmarked udfordret af den høje danske mindsteløn på lige over 100 kroner. Udfordringen ligger i, at det danske arbejdsmarked også består af personer, som ikke er i stand til at producere for, hvad den danske mindsteløn er …

Resolutioner – Udlændinge og integration Læs mere »

Retspolitik

Kriminalitet er undergravende for ethvert samfund. Derfor skal der sættes hårdt ind for at begrænse den. Politi, rets- og fængselsvæsnet skal tildeles de nødvendige ressourcer til at kunne bekæmpe kriminaliteten effektivt. Ligeledes skal den forebyggende indsats være omfattende, så mange mennesker, der ellers ville have påbegyndt en kriminel løbebane, bliver lovlydige borgere. I Venstres Ungdom …

Retspolitik Læs mere »

Retspolitik

Statens uanede midler skal stoppes! (2021) Der skal sættes en stopper for statens uanede midler, som bliver brugt i retssager imod borgerne. Når staten taber en sag, så er den tabt, og kun undtagelsesvis skal staten have mulighed for drage borgerne i lange, besværlige og dyre ankesager. Statens midler skal ikke bruges på at vinde …

Retspolitik Læs mere »

Skat og finans

Det frie marked VU går ind for et frit samfund med et frit marked uden offentlig indblanding. Fundamentet for det frie marked er den private ejendomsret. Beskyttes den private ejendomsret sikres en dynamisk udvikling af samfundet til gavn for alle. På et frit marked kan det nemlig betale sig at løbe risici, da man selv …

Skat og finans Læs mere »

Skatte- og finanspolitik

Bevar den internationale skattekonkurrence! (2022) OECD-landene indgik en aftale om en fællesselskabsskattegrænse på 15 %. En sådan fællesskattegrænse er til hindrer for den internationale skattekonkurrence. Denne er essentiel, da dette er medvirkende til at sikre både frihed og gode skattevilkår for alverdens borgere og virksomheder. Den frie konkurrence sikrer, som altid, de mest optimale vilkår …

Skatte- og finanspolitik Læs mere »

Scroll til toppen

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!