Politik

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik

Liberaliser reglerne om arbejdstid for ungarbejdere (2023)Ungarbejderne skal have mere frihed til at bestemme deres arbejdstid. Der findes i dag en masse regler om, hvornår og hvor meget ungarbejdere må være på arbejde. De regler gør det svært at arbejde mere i sommerferien, hvor unge ellers har fritiden til det. Det kan ellers være gavnligt …

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik Læs mere »

Boligpolitik

Huslejereguleringsloven har intet godt gjort (2023) Vi bliver nødt til at afregulere boligmarkedet med det samme. Det inkluderer også at fjerne loftet for, hvor meget man må tage i leje – den såkaldte huslejereguleringslov. Selvom det ikke intuitivt lyder som noget, der vil være til gavn for lejerne, så er tilfældet faktisk det modsatte. Vi …

Boligpolitik Læs mere »

Erhvervspolitik

Hvis ikke offentlig støtte, så lad offentligheden støtte! (2022)Som liberale ideologer er VU grundlæggende imod vækstfonden og offentlige subsidier til virksomheder ud fra devisen om, at vi skal lade falde, hvad ikke kan stå. Sidstnævnte princip er fornuftigt, men afvises muligheden for offentlig støtte, må det gøres nemmere at støtte virksomheder på private præmisser. Dette …

Erhvervspolitik Læs mere »

EU

EU er fredens og frihedens projekt. Bag det EU, som vi kender i dag, ligger tanken om at knytte de europæiske lande tættere sammen gennem frihandel og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft, hvorved fremtidige konflikter og krige undgås. Dette er imidlertid ikke, hvad der kendetegner det europæiske samarbejde i dag. Kontorer og administration i …

EU Læs mere »

EU-politik

Udvid CO2-kvoterne (2023)”Fælles eje” ligger ikke godt i munden i Venstres Ungdom. Alligevel må vi anerkende, at klimaet er vores fælles eje. Derfor har ingen ret til at skade klimaet uden at betale. EU’s CO2-kvoter er den perfekte internationale løsning, som bruger markedsmekanismen til at nedbringe CO2-udledningerne.Dog er det ikke alle brancher, der er forpligtiget …

EU-politik Læs mere »

Forsvarspolitik

Afskaf værnepligten og indfør værneret (2023)Forsvaret har så stor en tilslutning i forvejen af folk, som ønsker at forsvare deres land. VU ønsker, at de, som søger militæret, er folk, der ønsker at være i militæret. Man skal sørge for at ligestille kvinder og mænd og stille samme krav uanset køn. På denne måde vil …

Forsvarspolitik Læs mere »

IT-politik

Integrér teknologi og AI ansvarligt i undervisningen, i stedet for at frygte det (2023)Den teknologiske udvikling går hurtigt, og det skal vores uddannelsesinstitutioner afspejle. Hvis vores løsning er at skabe forbud efter forbud, vil udviklingen løbe fra os.Vores uddannelsesinstitutioner bør derfor inkorporere teknologi og AI i undervisningen, hvor det er relevant, så eleverne kan blive …

IT-politik Læs mere »

It-politik – Retspolitik

IT-politikDen globale teknologiske udvikling siden 90’erne har sat voldsomt pres på den enkelte borgers retssikkerhed. For liberale er frihed en uindskrænket ret til at gøre, hvad man har lyst til, såvel i samfundet som i den digitale verden inden for lovlighedens grænser. Den digitale tidsalder har bragt nye muligheder med sig, som staten igennem de …

It-politik – Retspolitik Læs mere »

Klima & miljø

Klima og miljø Menneskets eksistens beror på naturen omkring os. Vi har behov for de ressourcer, der findes i naturen, og vi er afhængige af, at vores omgivelser ikke udgør en trussel imod vores liv og helbred. Sådan vil det altid være. Derfor er det vigtigt, at vi beskytter naturen og undgår at opbruge de …

Klima & miljø Læs mere »

Kulturpolitik

Afskaf kunststøtten (2022)Kunststøtten tager 480 mio. kr. fra helt almindelige hårdtarbejdende danskere, og giver dem til en lille elite. Det er ikke statens opgave at omfordele penge fra borgerne til enkelte grupper af kulturlivet der skal være smagsdommere for hvad kunst er. Statens kunststøtte er et misbrug af statens penge, og kan disse kunstnerne ikke …

Kulturpolitik Læs mere »

Miljø- og fødevarepolitik

Fjern landmændenes lænker og lad dem gå forrest i den grønne omstilling (2023)Landmænd beskyldes ofte som klimasyndere uden visioner for grøn omstilling. Ofte virker deres visioner også mere som tomme hensigtserklæringer end egentlige mål, der arbejdes mod. Men at skyde landmænd i skoene, at manglen på handling skyldes manglende vilje, er direkte forkert. Landmænd begrænses …

Miljø- og fødevarepolitik Læs mere »

Øvrig

Venstres Ungdom afviser enhver tanke om SV-regeringssamarbejde (2022)Tilliden i blå blok skal genoprettes, og de fælles fodslag skal findes igen – det er en afgørende forudsætning for, at vi igen kan få en borgerlig-liberal regering efter næste valg. Venstre er af DNA et liberalt parti og den borgerlige lejrs naturlige leder. Danmark har brug for …

Øvrig Læs mere »

Principprogram

Til tider kan det være svært at forstå, hvorfor nogle politikere gør, som de gør. Man må kende sit udgangspunkt for at vide, hvordan de grundlæggende principper påvirker den daglige politik. I VU kender vi vores udgangspunkt og går derfor aldrig på kompromis med vore holdninger. For Venstres Ungdom er udgangspunktet liberalismen. Med liberalismen som …

Principprogram Læs mere »

Principprogram – EU

EU er fredens og frihedens projekt. Bag det EU, som vi kender i dag, ligger tanken om at knytte de europæiske lande tættere sammen gennem frihandel og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft, hvorved fremtidige konflikter og krige undgås. I Venstres Ungdom kæmper vi for en styrkelse af netop disse principper frem for et EU, …

Principprogram – EU Læs mere »

Principprogram – Retspolitik

Retspolitisk principprogram Retsstaten er essentiel for et liberalt og demokratisk samfund. Venstres Ungdom ønsker et retsvæsen, der sikrer borgere grundlæggende rettigheder og altid tager udgangspunkt i individets uskyld, indtil det modsatte er bevist. Retsfølelsen er ligeledes afgørende for ethvert moderne retssamfund. Det er centralt, at frie borgere i et samfund ved, at krænkelser af det enkelte …

Principprogram – Retspolitik Læs mere »

Principprogram – Uddannelse

Venstres Ungdom mener grundlæggende, at uddannelsesinstitutioner skal sikres mest mulig frihed. Om det er folkeskolen, ungdomsuddannelserne eller universiteterne, bør institutionerne i videst muligt omfang sikres selvbestemmelse, når det gælder optag, undervisningsmetoder og økonomisk styring med mere. Metodefriheden er hellig, og heraf følger også, at der skal være rig mulighed for niveaudeling. Venstres Ungdom mener dog, …

Principprogram – Uddannelse Læs mere »

Principprogram – Arbejdsmarked

Venstres Ungdom anser det danske arbejdsmarked som relativt velfungerende og effektivt. Arbejdsmarkedet skal fortsat være bygget op omkring arbejdsgivere, lønmodtagere og deres respektive organisationer. Staten skal blande sig uden om forholdene på arbejdsmarkedet og alene sikre den enkeltes frihed og rettigheder. Venstres Ungdom mener, at det er i er den offentlige interesse at hjælpe folk …

Principprogram – Arbejdsmarked Læs mere »

Principprogram – Den offentlige struktur

Det offentlige og det private har forskellige kompetencer, som i for ringe grad udnyttes i Danmark, og dermed skaber vi ikke det optimale resultat for almenvellets bedste. Udlicitering og offentlige udbud bør i langt højere grad anvendes for at introducere konkurrence og dermed sænke udgifterne og øge kvaliteten i den offentlige service. Venstres Ungdom betragter …

Principprogram – Den offentlige struktur Læs mere »

Principprogram – Erhverv

I Venstres Ungdom mener vi, at erhvervspolitik først og fremmest skal handle om at gøre produktion og udvikling så let for virksomhederne som overhovedet muligt. Derfor skal bureaukratiet saneres og kontakten til det offentlige forenkles. Vi afskyer ”pick the winner”-strategien og vil i stedet give alle virksomheder de bedst mulige rammevilkår og betingelser for afsætning. …

Principprogram – Erhverv Læs mere »

Principprogram – Forsvarspolitik

Forudsætningen for en liberal udenrigspolitik er stærke alliancer og et stærkt forsvar. Danmark er afhængig af NATO, og NATO er det primære instrument gennem hvilket, vi kan praktisere vores udenrigspolitiske målsætninger de steder, hvor militær magt er påkrævet. Som et lille land skal vi investere betragtelige ressourcer i forsvaret for at have reel indflydelse, og …

Principprogram – Forsvarspolitik Læs mere »

Principprogram – Udlændinge og integration

Venstres Ungdom mener, at Danmark er forpligtet til at påtage sig sin del af det internationale ansvar, der følger af globale flygtningestrømme. Dette skal dog foregå med respekt for, at det danske samfund i sin grundform skal kunne overleve, og at vores demokratiske værdier ikke må komme under pres som følge af dette ansvar. Vi …

Principprogram – Udlændinge og integration Læs mere »

Religionspolitik

Bogafbrænding fordummer den frie debat. Forbud umuliggør den (2023)Ytringsfriheden er noget af det allermest dyrebare, et demokratisk samfund har at byde på. Som et liberalt folk er det vigtigt, at vi værner om frihedsrettigheder som denne. Demokratiske værdier deles desværre ikke i alle verdens lande. Særligt i Stormellemøsten har man set sig sur på ytringsfriheden. …

Religionspolitik Læs mere »

Resolutioner – Arbejdsmarked og erhverv

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Gud skal ikke forstyrre erhvervslivetDen danske lukkelov foreskriver, at butikker med detailsalg ikke må holde åbent på specifikke helligdage dog undtaget butikker med omsætning under 36,3 millioner kroner årligt. I tidernes morgen blev forbuddet mod at drive eksempelvis detailforretning på helligdage lavet på baggrund af, …

Resolutioner – Arbejdsmarked og erhverv Læs mere »

Resolutioner – EU

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Ingen EU-mindsteløn på det danske arbejdsmarkedDen danske model støttes af Venstres Ungdom, og derfor forkaster vi enhver tanke om indførelsen af en EU-bestemt mindsteløn på det danske arbejdsmarked. Dette ville underminere flexicurity-modellen og fjerne grundstenen bag det, som gør arbejdsmarkedet velfungerende herhjemme kontra andre lande, …

Resolutioner – EU Læs mere »

Resolutioner – Kultur, ideologi og religion

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Afskaf borgerforslagSiden den 24. januar har det været muligt at stille og indsende borgerforslag, og opnår man tilslutning fra 50.000 stemmeberettigede danskere tvinges Folketinget til at behandle forslaget. VU mener, at dette er en fordummende og forsimplet tilgang til demokratiet.Vi har et af verdens mest …

Resolutioner – Kultur, ideologi og religion Læs mere »

Resolutioner – Social, sundhed og kommunal

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Snottede næser er ikke vigtigere end knækkede psykerI Venstres Ungdom ønsker vi at gøre op med den nuværende fordeling af brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen. Af diverse historiske årsager er brugerbetalingen koncentreret på utroligt få områder, såsom tandpleje, kiropraktorer og psykologhjælp – alt imens at …

Resolutioner – Social, sundhed og kommunal Læs mere »

Resolutioner – Klima og miljø

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Afskaf EU’s landbrugsstøtte – NUDet er til intet formål at Europa agerer barnepige hverken for dansk landbrug eller de europæiske naboer. De danske landmænd kan godt selv, hvor EU’s støtteordning i højere grad minder om en bjørnetjeneste og en respirator til arbitrære franske bjergbønder. Landbrugsstøtten …

Resolutioner – Klima og miljø Læs mere »

Resolutioner – Udlændinge og integration

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne. Ansæt flygtninge på indslusningslønI dag er det danske arbejdsmarked udfordret af den høje danske mindsteløn på lige over 100 kroner. Udfordringen ligger i, at det danske arbejdsmarked også består af personer, som ikke er i stand til at producere for, hvad den danske mindsteløn er …

Resolutioner – Udlændinge og integration Læs mere »

Retspolitik

Kriminalitet er undergravende for ethvert samfund. Derfor skal der sættes hårdt ind for at begrænse den. Politi, rets- og fængselsvæsnet skal tildeles de nødvendige ressourcer til at kunne bekæmpe kriminaliteten effektivt. Ligeledes skal den forebyggende indsats være omfattende, så mange mennesker, der ellers ville have påbegyndt en kriminel løbebane, bliver lovlydige borgere. I Venstres Ungdom …

Retspolitik Læs mere »

Retspolitik

Afskaf racismeparagraffen (2023)Racismeparagraffen (straffelovens paragraf 266b) er siden dets indførelse i 1939 blevet opdateret adskillige gange. I dag fører racismeparagraffen til brud på en af danskernes mest basale frihedsrettigheder – ytringsfriheden. Vi skal som folk og nation ikke have udstukket grænser af staten for, hvad vi må sige og ikke må sige. Det er kun …

Retspolitik Læs mere »

Skat og finans

Det frie marked VU går ind for et frit samfund med et frit marked uden offentlig indblanding. Fundamentet for det frie marked er den private ejendomsret. Beskyttes den private ejendomsret sikres en dynamisk udvikling af samfundet til gavn for alle. På et frit marked kan det nemlig betale sig at løbe risici, da man selv …

Skat og finans Læs mere »

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!